Welzijn in Broekpolder

Wij ondersteunen bewoners van jong tot oud (0 tot 100 jaar) bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Het welzijnswerk wil een steuntje in de rug zijn, met iemand meelopen, maar niet langer dan nodig. We organiseren verschillende activiteiten om sociale netwerken, ontmoeting, zelfredzaamheid, talentontwikkeling en maatschappelijke deelname te bevorderen.

Voor jeugd & jongeren is het belangrijk dat zij een aanspreekpunt hebben in hun eigen omgeving, iemand die zij vertrouwen, bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen. Iemand die hen zonodig aanspreekt op hun gedrag of hen vraagt zelf een bijdrage te leveren in de buurt. Jeugd- en jongerenwerkers zijn op straat aanwezig, geven informatie en advies en begeleiden de inloop in Inside54.

Activiteiten

Bij het inschrijven op activiteiten maakt u eerst een account aan.

Vakantieactiviteiten

Taalcarrousel

Bij een kopje koffie of thee een-op-een met elkaar praten in het Nederlands. Voor leergierige anderstaligen en voor iedereen die hen daarbij wil helpen. Meedoen kan per keer en kost 1 euro. Wanneer & waar: woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur (niet op de laatste woensdag van de maand) in Gezondheidscentrum Broekpolder.

Buurtinitiatieven

Bewoners organiseren activiteiten in wijkcentrum Citadel. Gezellig en goed voor sociale contacten. Zie hiervoor Facebook Mijn Broekpolder. Ook is er een Buurtboekenkast.

Jongerencentrum Inside54 is wekelijks geopend:

*  voor jeugd van 8 t/m 14 jaar op dinsdag t/m vrijdag van 14.30 - 17.00 uur
*  voor jongeren vanaf 14 jaar op woensdag en donderdag van 19.00 - 21.30 uur

Contact met de sociaal werkers

Michel Zwaga M 06 149 78 742
Sheila Bijtenhoorn M 06 245 19 839
Amber Veldhoen M 06 149 78 727
Iris Greven M 06 196 95 231
Rianne Tol M 06 184 82 619
Marcha Janson M 06 149 78 728
Silke Brosig M 06 282 21 304
Emile van der Wal M 06 398 62 007
Frank Commisaris M 06 452 78 936
Welschap Welzijn werkt in Broekpolder samen met Stichting Welzijn Beverwijk.