Activiteiten in Broekpolder

Welschap Welzijn Heemskerk werkt samen met Stichting Welzijn Beverwijk aan welzijn in Broekpolder.

Wij ondersteunen bewoners van jong tot oud (0 tot 100 jaar) bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Het welzijnswerk wil een steuntje in de rug zijn, met iemand meelopen, maar niet langer dan nodig.

We organiseren verschillende activiteiten om sociale netwerken, ontmoeting, zelfredzaamheid, talentontwikkeling en maatschappelijke deelname te bevorderen.

Voor jeugd & jongeren is het belangrijk dat zij een aanspreekpunt hebben in hun eigen omgeving, iemand die zij vertrouwen en bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen. Iemand die, als dat nodig is, hen ook aanspreekt op hun gedrag of hen vraagt zelf een bijdrage te leveren in de buurt. Hier zetten de kinderwerkers en jongerenwerkers zich voor in. Zij organiseren activiteiten, geven informatie en advies, zijn op straat aanwezig en begeleiden de inloop in het jongerencentrum Inside54.

Broekpolderactiviteiten

  Meer activiteiten voor Broekpolder zijn te vinden op de website van Stichting Welzijn Beverwijk.

  Buurtinitiatieven

  Bewoners organiseren activiteiten in wijkcentrum Citadel. Gezellig en goed voor sociale contacten. Zie hiervoor Facebook Mijn Broekpolder. Ook is er een Buurtboekenkast.

  Jongerencentrum Inside54 is wekelijks geopend

  Maandag-, woensdag- en donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur voor jongeren van 15 t/m 18 jaar.
  Dinsdag-, woensdag en vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.30 uur voor jongeren van 11 t/m 14 jaar.

  Welschap Welzijn werkt in Broekpolder samen met Stichting Welzijn Beverwijk.