Welzijn in Broekpolder

Wij ondersteunen bewoners van jong tot oud (0 tot 100 jaar) bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Het welzijnswerk wil een steuntje in de rug zijn, met iemand meelopen, maar niet langer dan nodig.

We organiseren verschillende activiteiten om sociale netwerken, ontmoeting, zelfredzaamheid, talentontwikkeling en maatschappelijke deelname te bevorderen.

Voor jeugd & jongeren is het belangrijk dat zij een aanspreekpunt hebben in hun eigen omgeving, iemand die zij vertrouwen en bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen. Iemand die, als dat nodig is, hen ook aanspreekt op hun gedrag of hen vraagt zelf een bijdrage te leveren in de buurt. Hier zetten de kinderwerkers en jongerenwerkers zich voor in. Zij organiseren activiteiten, geven informatie en advies, zijn op straat aanwezig en begeleiden de inloop in het jongerencentrum Inside54.

Buurtinitiatieven

Bewoners organiseren activiteiten in wijkcentrum Citadel. Gezellig en goed voor sociale contacten. Zie hiervoor Facebook Mijn Broekpolder. Ook is er een Buurtboekenkast.

Jongerencentrum Inside54 is wekelijks geopend

Voor jeugd van 8 t/m 14 jaar op dinsdag t/m vrijdag van 14.30 - 17.00 uur
Voor jongeren vanaf 15 jaar op maandag, woensdag en donderdag van 19.00 - 21.30 uur

Contact met de sociaal werkers

Michel Zwaga M 06 149 78 742
Sheila Bijtenhoorn M 06 245 19 839
Amber Veldhoen M 06 149 78 727
Lara Elders M 06 169 69 296
Rianne Tol M 06 184 82 619
Marcha Janson M 06 149 78 728
Silke Brosig M 06 282 21 304
Emile van der Wal M 06 398 62 007
Frank Commisaris M 06 452 78 936
Tineke Hopman M 06 196 95 231
Welschap Welzijn werkt in Broekpolder samen met Stichting Welzijn Beverwijk.