Disclaimer

Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen en is van toepassing op de gegevens die verwerkt worden via de websites van en e-mails aan Welschap.

Website

De informatie op deze website wordt regelmatig en zonder enige kennisgeving ververst. Bezoekers van de websites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de websites aangeboden informatie. Welschap is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie.

De websites van Welschap kunt u anoniem raadplegen. Welschap verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Als u een formulier via deze website invult, worden uw naam, adres, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer naar Welschap verstuurd. Uw gegevens gebruikt Welschap om uw vraag te beantwoorden of de aangevraagde dienst te leveren. Welschap gebruikt alleen de gegevens die u zelf actief heeft achtergelaten. Uw gegevens worden door Welschap niet aan derden ter beschikking gesteld.

Alle informatie, woord- en beeldmerken op websites zijn eigendom van Welschap, tenzij anders aangegeven. Ongeautoriseerd gebruik, openbaarmaking en/of vermenigvuldiging is niet toegestaan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Welschap. Elk gebruik dat niet geoorloofd is, zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

E-mailberichten

E-mailberichten - met evt. bijlagen - van en aan - medewerkers van - Welschap zijn alleen bedoeld voor de geadresseerde(n) en strikt persoonlijk. Ongeautoriseerd gebruik, openbaarmaking en/of vermenigvuldiging is niet toegestaan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Welschap. Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.

Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten jegens Welschap worden ontleend. Indien u een officiële beslissing van Welschap wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, is een e-mailbericht onvoldoende. U kunt dan om een schriftelijke, ondertekende brief verzoeken.

Bij de verzending van berichten via e-mail dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van Welschap of haar medewerkers via de e-mail worden verspreid. Welschap is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan.