Kind & Taal

Wij bieden op verschillende manieren taalondersteuning aan kinderen.

Heemskerk leest voor!

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling van kinderen, vergroot hun woordenschat en het plezier in taal. Heemskerk leest voor! is voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. De vrijwilliger leest voor, doet taalspelletjes, zingt samen liedjes en leert de ouders dit ook te doen. Daarnaast bezoekt de voorlezer samen met kind en ouder(s) de bibliotheek.
Informatie en contact
of T 06-42985759

Heemskerk leest mee!

In groep 3 leren kinderen zelf lezen. Het is daarbij belangrijk om thuis regelmatig te oefenen. Daarnaast blijft op deze leeftijd het voorlezen ook belangrijk. Meedoen is leuk en leerzaam voor ouder en kind. De vrijwilliger leest voor en begeleidt het kind met zelf lezen, doet taalspelletjes en leert de ouders dit ook te doen.
Informatie en contact
of T 06-41131507

Letterbende

Elke dinsdagmiddag oefenen we spelenderwijs met taalbegrip, begrijpend lezen en woordenschat! We doen leuke taalspelletjes, lezen een boek en maken grappige rijmpjes.
Voor kinderen uit groep 4 & 5.
Kosten: € 10,- voor 10 lessen.
Wanneer & waar: dinsdag van 16.15 -17.15 uur in het Spectrum.
Aanmelden
Informatie en contact
E of T 06-41131507

Oefenklas

Voor kinderen uit groep 5 en 6. Zij kunnen hier individueel of samen extra oefenen met onderwerpen waar zij op school moeite mee hebben, bv. keersommen, digitaal klokkijken, woordenschat en begrijpend lezen. We gebruiken verschillende werkvormen, zoals tafelbingo, geld tellen, winkeltje spelen. Kosten: € 12,- per 12 lessen.
Wanneer & waar: maandag 16.00 - 17.00 in het Spectrum.  Aanmelden
Informatie en contact
E of T 06-43594373

Vrijwilliger worden?

Bij Heemskerk leest voor en Heemskerk leest mee bezoek je als vrijwilliger de gezinnen elke week thuis, om voor te lezen, samen een liedje te zingen of een taalspelletje te doen. Samen met het gezin brengen zij een bezoek aan de bibliotheek.
Bij de Letterbende begeleid je samen met een andere vrijwilliger, onder begeleiding van een professional, een groepje van maximaal 10 kinderen tijdens de activiteit.
Informatie en contact
Via de contactpersoon bij de activiteit.