Heemskerk leest voor!

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling van kinderen, vergroot hun woordenschat en het plezier in taal. ‘Heemskerk leest voor!’ stimuleert en bevordert de taalontwikkeling van jonge kinderen in Heemskerk. Door kinderen 18 weken lang, eenmaal per week, thuis voor te lezen.

Ben jij of ken jij een gezin dat een voorlezer kan gebruiken?

Heemskerkse gezinnen met één of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar kunnen zich aanmelden. Meedoen is leuk en leerzaam voor ouder en kind en het is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Na aanmelding heeft de coördinator een intakegesprek met het gezin.

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers bezoeken de gezinnen elke week thuis, om voor te lezen, samen een liedje te zingen of een taalspelletje te doen. Samen met het gezin brengen zij een bezoek aan de bibliotheek.
Meer informatie

Informatie & contact

Tine Smits - T 0251 207737 / 06 41131507 - E