Welschap laat je het beste uit jezelf halen

Welschap werkt mee aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen, een plek hebben en respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren iedereen om tot bloei te komen, door open te staan voor nieuwe dingen, het beste uit onszelf en de ander te halen en net die meter verder te gaan. Of je nu gebruik maakt van onze kinderopvang of welzijnsdiensten, of je nu medewerker of vrijwilliger bent. Daar waar nodig bieden we hulp en steun, daar waar gewenst en mogelijk creëren we ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing.

Sociaal werk

Onze sociaal werkers zijn vaak in de buurt te vinden. Door hun blauwe kleding zijn zij herkenbaar en aanspreekbaar. Bewoners en vrijwilligersgroepen kunnen hen benaderen voor advies en ondersteuning. De sociaal werkers ondersteunen ideeën voor activiteiten en buurtacties. Zij brengen bewoners met elkaar in contact, stimuleren hen om hun talenten in te zetten en leggen verbinding met (andere) organisaties. Bij complexe vragen en situaties leggen de sociaal werkers – in overleg met betrokkenen – contact met het Sociaal Team.

Buurtcentra

Samen met vrijwilligers maken wij ontmoeting mogelijk. In onze buurtcentra kunnen alle leeftijden terecht om bij elkaar te komen en samen activiteiten te organiseren. Wij bieden daarbij informatie, advies en ondersteuning. Ook voor een kopje koffie/thee of de krant lezen is iedereen welkom.
In de buurtcentra is ook ruimte te huur voor bijeenkomsten, cursussen en lezingen.

Samenwerking

Wij werken samen met een groot aantal lokale en regionale organisaties. Zo kunnen wij snel inspelen op initiatieven en ontwikkelingen in de buurt.

Jaarverslag

Jaarfolder

Strategisch Beleid

 Download hier het Jaarbericht  Download Jaarfolder Download Strategisch Beleid 2019-2025

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Welschap Kinderopvang heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Tilly Kersten
Bart van der Neut

Raad van Toezicht

Hero Veger, voorzitter
Jos Dekker, Vice voorzitter
Eveline van Grimminck, lid RvT
Daniël Visser, lid RvT

ANBI status

meer informatie

Welschap Kinderopvang is onderdeel van WelschaSociusGroep en aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang