Met elkaar in de buurt

Beleidsplan

Download SBP 2017-2018

Jaarverslag

Jaarfolder

 Download hier het Jaarverslag  Download hier de Jaarfolder

Sociaal werk

Welschap Welzijn is mede-uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; die is gericht op dat mensen mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een persoonlijke beperking of beperkingen door inkomen, sociale en culturele achtergrond. Welschap wil een steuntje in de rug zijn, met iemand mee lopen, maar niet langer dan nodig.

Onze sociaal werkers zijn vaak in de buurt te vinden en door hun blauwe kleding herkenbaar en aanspreekbaar. Bewoners en vrijwilligersgroepen kunnen hen benaderen voor advies en ondersteuning. De sociaal werkers ondersteunen ideeën voor activiteiten en acties waar nodig. Zij brengen bewoners met elkaar in contact, stimuleren hen om hun talenten in te zetten en leggen verbinding tussen bewoners en (andere) organisaties. Zij hebben oog voor de leefsituatie van bewoners en voor de vormen van uitsluiting en beperkingen. Bij complexe vragen en situaties leggen de sociaal werkers – in overleg met betrokkenen – contact met het Sociaal Team.

Buurtcentra

Samen met vrijwilligers maken wij ontmoeting mogelijk. In onze buurtcentra kunnen alle leeftijden terecht om bij elkaar te komen en samen activiteiten te organiseren. Wij bieden daarbij informatie, advies en ondersteuning. Ook voor een kopje koffie/thee of de krant lezen is iedereen welkom.
In de buurtcentra is ook ruimte te huur voor bijeenkomsten, cursussen en lezingen.

Samenwerking

Wij werken samen met een groot aantal lokale en regionale organisaties. Zo kunnen wij snel inspelen op initiatieven en ontwikkelingen in de buurt.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Welschap heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is éénhoofdig: Tilly Kersten is de directeurbestuurder van Welschap Holding, Welschap Welzijn, Welschap Kinderopvang en MET Welzijn Heerhugowaard. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 6 leden: Piet Hoekstra (voorzitter), Leny van Duivenvoorde (vice-voorzitter) en leden Jos Dekker, Eveline Grimminck, Jan Postma en Daniël Visser.

Welschap Welzijn is onderdeel van Welschap en aangesloten bij  Sociaal Werk Nederland