Sociaal Werkers in de buurt

De sociaal werkers van Welschap zijn vaak in de buurten van Heemskerk te vinden en herkenbaar aan hun blauwe kleding. Zij werken samen met jeugd- en jongerenwerkers. Bewoners en vrijwilligersgroepen met een vraag of idee kunnen hen benaderen. Zij ondersteunen ideeën voor activiteiten en acties waar nodig. Bij complexe vragen en situaties leggen de sociaal werkers contact met het Sociaal Team.

Buurtbakkie

Samen met bewoners organiseren sociaal werkers een ‘buurtbakkie’ in de wijk. Zij nodigen buurtgenoten uit voor een kop koffie/thee. Soms is het Sociaal Team hierbij betrokken of is het in combinatie met Spring op Groen (sport & spel). Het ‘buurtbakkie’ leidt vaak tot leuke buurtcontacten en uitwisseling van informatie.

Contact met de sociaal werkers

Van Acker tot Burcht en Duin tot Dorp
     Gönül Güler M 06 24520326
     Ingrid Dudink M 06 48457632
Hart van Heemskerk en Boven de Baandert
     Henk Huisman M 06 43594373
     Karin Koks M 06 19965444
Zuidbroek-Oosterwijk en Broekpolder
     Sheila Bijtenhoorn M 06 24519839
     Michel Zwaga M 06 14978742

U kunt uw vraag of idee ook mailen naar

Burgerkracht

Alle inwoners van Heemskerk kunnen activiteiten bedenken en ondernemen; met een groepje bewoners uit de straat of Heemskerk breed. Dit kunnen kleine activiteiten zijn of grote projecten en het kan bijvoorbeeld gaan over contact & ontmoeting, speelvoorzieningen, een schone en veilige buitenruimte, zorg voor elkaar of duurzaamheid. U staat zelf aan het roer en bepaalt zelf hoe u zich wilt organiseren.
Advies en ondersteuning
•  Voor ondersteuning en advies bij de ontwikkeling en uitvoering van uw idee, kunt u terecht bij de sociaal werkers:
   Zij brengen bewoners met elkaar in contact, helpen mee de talenten van bewoners in te zetten en ondersteunen waar nodig.
   Download hier de Flyer Route & Tips voor Burgerinitiatief
•  Voor advies over gemeentezaken - bv. vergunningen of openbaar groen - kunt u terecht bij de gemeente Heemskerk:
•  Geld nodig om een idee te kunnen uitvoeren? U kunt een bijdrage vragen uit het Budget Burgerinitiatieven. Dit kunt u digitaal aanvragen via de gemeente.
   Klik hier voor meer informatie, de spelregels en het aanvragen van Budget Burgerinitiatieven.

Contactblad

De sociaal werkers ondersteunen het Contactblad voor senioren.
Bewoners in Heemskerk van 66 jaar en ouder ontvangen dit digitaal of in de brievenbus.
E
Klik hier voor de digitale edities.

Meer informatie over burgerkracht kunt u vinden op www.heemskerk.nl