Vrijwilligerswerk bij de peuterspeelzaal of peuteropvang

Voor peuterspeelzaal de Toverlantaarn en peuteropvang het Kleine Atelier zoeken wij behulpzame, creatieve vrijwilligers die het leuk vinden om met peuters om te gaan. Limonade maken, creatieve werkzaamheden, verzorgende taken rondom de peuters.

Bij peuterspeelzaal de Toverlantaarn

Op vrijdagmiddag van 11.45 tot 14.15 uur, vanaf 15 september tot de kerstvakantie
Informatie & contact: E - T 0251 207720

Bij peuteropvang het Kleine Atelier

Op maandag- en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur, voor langere tijd na de herfstvakantie.
Informatie & contact: E - T 0251 207720

Inval-vrijwilligerswerk in een peuterspeelzaal

Soms is een vrijwilliger ziek of om andere redenen afwezig. Daarvoor zijn wij op zoek naar inval-vrijwilligers.
Informatie & contact: E - T 0251 207720

Omdat u met kinderen werkt, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Wij vergoeden de kosten.