Bent u enthousiast voor iets, meldt u dan aan!

Gastheer/vrouw bij de buurtkoffie

Vindt u het leuk om met verschillende mensen om te gaan, kunt u goed luisteren en gemakkelijk een gesprek gaande houden en samenwerken; en bent u 40 jaar of ouder?
Elke 3e donderdagochtend van de maand drinken buurtbewoners koffie in het Spectrum. Wij zoeken hierbij een gastheer-gastvrouw.
Waar: Buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 Heemskerk
Wanneer: 1x per maand op donderdag van 9.45 tot 11.30 uur
Informatie & contact: E - T 06 19965444

Beheervrijwilliger voor woensdagavond en weekend

Voor het weekend (overdag) en voor de woensdagavond zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die bij activiteiten het buurtcentrum wil beheren. Deze vrijwilliger is in het bezit van een BHV diploma en de instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) (kunnen gehaald worden op kosten van Welschap), zijn verantwoordelijk voor reilen en zeilen, voor het openen en sluiten van het pand. Uiteraard is hiervoor een ruime inwerkperiode en staat er per keer een vergoeding tegenover.
Waar:  buurtcentrum de Schuilhoek e/o buurtcentrum het Spectrum
Informatie & contact: E - T 06 19935966

Bar/balie medewerker voor de maandagmorgen

Voor de maandagmorgen zijn wij op zoek naar een vrijwilliger(ster) die de bar/balie wil verzorgen. De bezoekers de juiste weg wijzen, de telefoon bedienen en de bezoekers voorzien van koffie en thee.
Waar: buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 te Heemskerk
Informatie & contact: E - T 0251 207777

Taalvrijwilliger

Als taalvrijwilliger bent u gekoppeld aan iemand die moeite heeft met lezen en schrijven en Nederlands als moedertaal heeft. U komt wekelijks enkele uurtjes bij elkaar op een zelf gekozen tijd en plaats. Bijvoorbeeld in het buurtcentrum of bij u of uw taalmaatje thuis. Met hulp van een basistraining en goed materiaal helpt u om het lezen en schrijven te verbeteren. U heeft contact met andere taalvrijwilligers, wisselt uw ervaringen uit en deelt uw kennis. U krijgt ondersteuning van de coördinator laaggeletterdheid. U houdt van taal en u helpt graag andere mensen. Deskundigheid is niet vereist.
Wanneer: Enkele uurtjes per week op een door u en uw taalmaatje gekozen dag en tijd.
Informatie & contact: E   - T 06-13278736

Fietsles geven

Aan migrantenvrouwen die willen leren fietsen. De lessen zijn vanuit buurtcentrum De Schuilhoek op de nabijgelegen skatebaan en omgeving. Fietsen zijn aanwezig.
Wanneer: voorjaar of najaar wekelijks op woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
Waar: Buurtcentrum De Schuilhoek en de skatebaan Cornelis Geelvinckstraat.
Informatie en contact:  E T (0251) 253054

Maatjesproject Heemskerk

Het Maatjesproject zoekt vrijwilligers - maatjes - die wij in contact brengen met ouderen en mensen die door psychiatrische of sociale problemen in een isolement zijn gekomen, om samen activiteiten te ondernemen waarbij ontspanning, onderling contact en het doorbreken van het isolement voor op staan. Klik hier voor meer informatie